www.hervormd-een.nl        

 

Kringwerk


Bijbelkring
Vijf keer in dit winterseizoen; 
behandeling van onderwerpen uit 1 en 2 Kronieken
om 20.00 uur op woensdagavond op wisselende adressen.

Gebedskring
Op maandagmorgen om 9.00 uur,
behalve in de maanden mei t/m augustus.

Vrouwenvereniging
Een keer in de drie weken om 19.45 uur op woensdagavond.
Activiteiten: bijbelstudie uit de 'Hervormde Vrouw' en ontspanning.

Zang
Er wordt een keer in de twee weken op donderdagavond in de kerk gezongen om 20.00 uur.