www.hervormd-een.nl        

 

Diensten


Naar aanleiding van de situatie wat betreft het coronavirus heeft de kerkenraad besloten geen kerkdiensten meer te houden in de kerk van Een. 

Dit betekent niet dat de diensten stoppen, maar via het internet te beluisteren zijn vanuit andere gemeenten.  

Alle diensten zijn terug te luisteren op elk gewenst tijdstip. 


Rechtstreekse uitzending en uitzending gemist via https://www.hervormd-een.nl/kerkdienst-gemist/


Op woensdagavond 6 mei werd door de premier bekendgemaakt dat de kerken weer kerkdiensten kunnen gaan houden. Vanaf 1 juni met 30 mensen en vanaf 1 juli met 100 mensen. Daarbij is de regel dat er minimaal 1,5 meter afstand is tussen de mensen. Mensen uit het zelfde gezin mogen wel bij elkaar zitten. De kerkenraad zal in de vergadering van juni kijken hoe we in het gebouw kunnen voldoen aan de voorwaarden. 


Ten tijde van het beroep heb ik gepreekt uit het Bijbelboek Galaten. U heeft in de afgelopen periode ook één of twee preken kunnen horen vanuit deze brief. In hoofdstuk 5 gaat het over de gaven van de Geest. We hebben op 31 mei Pinksteren gevierd. Het is goed om vanuit de brief aan de Galaten hier verder over na te denken. Dit tekstgedeelte zal uitgangspunt zijn voor de preek op 7 juni. 

In de avonddienst zijn we verbonden met de Gemeente ’t Harde waar ds. A. Stijf uit Ede voorgaat. 


Op 14 juni hoop ik zelf weer voor te gaan. De tekst voor de preek is dan het begin van hoofdstuk 6. In de avond zijn we verbonden met ’t Harde waarin Ds. T.E. van Spanje uit Epe voorgaat. 

Op 21 juni ga ik in de ochtenddienst zelf voor. De tekst voor de preek is dan het laatste gedeelte van Galaten 6. Dat gaat over de roem in Christus alleen. Met daarbij de zegen die de gemeente van Galaten mag ontvangen van de Heere. In de avonddienst gaat dan voor Ds. Post uit ’t Harde. 

28 juni is, zo de Heere het geeft, de laatste zondag waarin de gemeente van Drachten mee verbonden is. In deze dienst hoop ik zelf voor te gaan. Welk Bijbelboek of tekst ik dan neem voor de preek kan ik op het moment van schrijven nog niet overzien. Ds. B. Jongeneel uit Lunteren zal in de avonddienst voorgaan. Voor alle genoemde data ’s geld: Zo de Heere wil en wij leven.

We hopen en bidden dat we binnenkort weer als gemeente samen mogen komen.  

In de eredienst wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en gezongen uit de Hervormde Bundel van 1938.

De avonddiensten hebben soms het karakter van een leerdienst.