www.hervormd-een.nl        

 

Diensten

 

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten:
’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur.

Daarnaast zijn er de diensten op de christelijke feestdagen en op de bid- en dankdag.

Op de Tweede Paas- en Pinksterdag wordt meestal een zangdienst gehouden.

In de eredienst wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en gezongen uit de Hervormde Bundel van 1938.

De avonddiensten hebben soms het karakter van een leerdienst.

Datum                                            9.30 uur                                        19.00 uur 

25 december 
1e Kerstdag 

9.15u. 
Ds. F. Pierik, ’t Harde
 

Dhr. M. van Heijningen, 
Dorkwerd 

29 december

Ds. H. Born, 
Rouveen

Dhr. L. Blees, 
Damwoude

31 december 
Oudejaarsdag

Voorbereiding HA
Kand. E.C. de Waard, Driezum

19.30u. 
Ds. F. Pierik, ‘t Harde 

5 januari 

Ds. B.J. van der Kamp, Harderwijk 

Ds. N.F.L. de Leeuw,
Oude Pekela 

12 januari

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde

Ds. F. Pierik,
’t Harde

19 januari

Ds. J.A. Mol,
Driesum 

Ds. W. van Wingerden,
Stedum

26 januari 

Ds. F. Pierik,
’t Harde

Ds. P. Strietman,
Kollumerzwaag

2 februari

Ds. F. Pierik,
´t Harde

Ds. F. Pierik,
´t Harde