www.hervormd-een.nl        

 

Diensten

 

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten:
’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur.

Daarnaast zijn er de diensten op de christelijke feestdagen en op de bid- en dankdag.

Op de Tweede Paas- en Pinksterdag wordt meestal een zangdienst gehouden.

In de eredienst wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en gezongen uit de Hervormde Bundel van 1938.

De avonddiensten hebben soms het karakter van een leerdienst.

Datum                                            9.30 uur                                        19.00 uur 

 

30 juni 

Voorbereiding HA 
Dhr. J. de Vries, 
Urk 

Ds. J.A. Mol, 
Driesum 

7 juli 

Heilig Avondmaal
Ds. M.J. Schuurman,
Oldebroek 

Nabetrachting HA
Ds. M.C. Schreur,
Harskamp

14 juli 

Kand. H. Kramer,
Urk

Ds. C. Hoek,
Bedum

21 juli

Ds. E.J. Terpstra,
Urk

Ds. J.H. Adriaanse,
Beerzerveld

28 juli 

Ds. W.M. Roseboom,
Oudega 

Dhr. F. Verkade,
Hoogeveen

4 augustus 

Dhr. G. Schenk,
Urk

Kand. G. de Kok,
Groningen

11 augustus

Dhr. G. Schenk,
Urk

Kand. E.C. de Waard,
Driezum 

18 augustus

Dhr. J. Schraal,
Urk 

Ds. K.H. Bogerd,
Wouterswoude

25 augustus
Beide diensten te Drachten. 

Bev. Dienst 10.00u.
Ds. P.J. den Admirant,
Apeldoorn

Intrededienst 14.30u.
Kand. F. Pierik
't Harde 

1 september

Kand. T.J. Lucas,
IJsselmuiden

Ds. J. Harteman,
Kampen