www.hervormd-een.nl        

 

Diensten

 

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten:
’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur.

Daarnaast zijn er de diensten op de christelijke feestdagen en op de bid- en dankdag.

Op de Tweede Paas- en Pinksterdag wordt meestal een zangdienst gehouden.

In de eredienst wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en gezongen uit de Hervormde Bundel van 1938.

De avonddiensten hebben soms het karakter van een leerdienst.

Datum                                            9.30 uur                                        19.00 uur 

1 december

Kand. H. Kramer,
Urk

Ds. J.A.A. Geerts,
Zalk

8 december 

Ds. M. Krooneman,
Noordhorn

Ds. F. Pierik,
’t Harde

15 december

Voorbereiding HA
Kand. E.C. de Waard, Driezum

Ds. W. M. Roseboom,
Oudega 

22 december

Bediening HA
Ds. F. Pierik ’t Harde

Nabetrachting HA
Ds. C. van de Worp, Wezep

25 december
1e Kerstdag 

9.15u.
Ds. F. Pierik, ’t Harde
 

Dhr. M. van Heijningen,
Dorkwerd 

29 december

Ds. H. Born,
Rouveen

Dhr. L. Blees,
Damwoude

31 december
Oudejaarsdag


19.30u.
Ds. F. Pierik, ‘t Harde