www.hervormd-een.nl        

 

Geschiedenis


 

De hervormde gemeente vba te Een is in 1912 gesticht.
Het Woord van God staat bij ons centraal. 


De Bijbel heeft bij ons het hoogste gezag als richtlijn voor geloof en leven. 
In het bijzonder weten wij ons verbonden met de zgn. gereformeerde belijdenisgeschriften. 
Op die basis neemt onze gemeente haar plaats in binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente is gemeente voor het dorp Een maar is steeds meer een gemeente voor de regio omdat het merendeel uit de omliggende dorpen komt.
Er zijn ongeveer 65 gemeenteleden. De morgendienst wordt bezocht door plm. 30 kerkgangers, de avonddienst door plm. 25.

De gemeente is destijds gesticht als Nederlands Hervormde Evangelisatie.

Sinds 4 oktober 2011 is zij een hervormde gemeente van bijzondere aard met een parttime-predikantsplaats, die vanaf 25 augustus 2019 door Ds. Pierik voor 40% aan onze gemeente is verbonden. Ds. Pierik is eveneens als predikant verbonden aan de hervormde kapelgemeente te Drachten.


 

Ansichtkaart uit 1965