www.hervormd-een.nl        

 

Geschiedenis


De hervormde gemeente vba te Een is in 1912 gesticht.
Het Woord van God staat bij ons centraal. 
De Bijbel heeft bij ons het hoogste gezag als richtlijn voor geloof en leven. 
In het bijzonder weten wij ons verbonden met de zgn. gereformeerde belijdenisgeschriften. 
Op die basis neemt onze gemeente haar plaats in binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

De gemeente is gemeente voor het dorp Een. Er zijn eveneens mensen buiten het dorp met de gemeente verbonden.
Er zijn ongeveer 90 gemeenteleden. De morgendienst wordt bezocht door plm. 50 kerkgangers, de avonddienst door 25 tot 45.

De gemeente is destijds gesticht als Nederlands Hervormde Evangelisatie.

Sinds 4 oktober 2011 is zij een hervormde gemeente van bijzondere aard met een parttime-predikantsplaats, die vanaf 19 februari 2012 wordt bezet door Ds. J.M. van Wijk. Deze is eveneens als predikant verbonden aan de hervormde gemeente van Sebaldeburen en als bijstand in het pastoraat aan de kerkenraadscommissie van de Ned. Herv. Evangelisatie 'Bidt en Werkt' te Leek.


 

Ansichtkaart uit 1965