www.hervormd-een.nl        

 

Diensten

 

Iedere zondag zijn er twee kerkdiensten:
’s morgens om 9.30 uur en ’s avonds om 19.00 uur.

Daarnaast zijn er de diensten op de christelijke feestdagen en op de bid- en dankdag.

Op de Tweede Paas- en Pinksterdag wordt meestal een zangdienst gehouden.

In de eredienst wordt gelezen uit de Herziene Statenvertaling en gezongen uit de Hervormde Bundel van 1938.

De avonddiensten hebben soms het karakter van een leerdienst.

Datum                                            9.30 uur                                        19.00 uur

4 maart

Voorbereiding HA 
Ds. J.H. Adriaanse, Beerzerveld

Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde 

11 maart

Bediening HA
Ds. H.J.C.C.J. Wilschut, Bovensmilde

Nabetrachting HA
Ds. G.J. van den Top,
Vorchten

14 maart Biddag 


Dhr. F. Verkade,
Hoogeveen

18 maart 

Ds. P.A. Versloot,
Groningen

Ds. K.H. Bogerd,
Wouterswoude 

25 maart

Ds. G. Oberink,
Urk

Dhr. M. van Heijningen,
Dorkwerd

30 maart Goede Vrijdag


Dhr. T.T.J. Pleizier,
Groningen